DEKORAČNÍ VOSK transparentní High Solid

 

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní (www.osmo.de) se skládá ze základu přírodních vosků a olejů a nátěr je pórovitý. Neodlupuje se, nepraská a netvoří šupiny a může se jednoduchým přetřením znovu renovovat. Je odolný vlhku a vodě, opotřebení a necitlivý proti nečistotám. Nedochází k žádným tzv. vodním flekům. Znečištení se nechá snadno setřít. Povrch je odolný vínu, pivu, cole, kávě, ovocným štávám, mléku a vodě dle DIN 68861.

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní je vyroben na základě přírodních rostlinných olejů a vosků. Oleje a vosky mohou působit hluboko do dřeva. Udržují jej zdravé a elastické a nenechají jej vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může odcházet. Tím se omezuje deformace a sesychání dřeva.

 

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní neobsahuje žádné biocidní látky a konzervační prostředky. Zaschlý nátěr je necitlivý na lidi, zvířata a rostliny. Odpovídá normám DIN 53160 a EURO EN 71 (použitelnost pro dětské hračky).

Zpracování:
DEKORAČNÍ VOSK transparentní se nanáší štětcem nebo hadrem.

Složení:

50-60 % pevných tělísek (High Solid)
Základ: přírodní rostlinné oleje a vosky (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk Caurnauba a Candellila, parafín)
Pigmenty: oxid železitý a organické pigmenty, dioxid titanu-bílý pigment, který se používá v potravinářském průmyslu
Aditiva: Sikativa (schnutí) a voděodolná Aditiva

40-50 % rozpouštědel: odaromatizovaný technický benzín (bez benzolu)
 

 

DECORATIVE WAX transparent  High Solid

OCTAVE COLOR DECORATIVE WAX transparent (www.osmo.de) consists of basis natural wax and oil and paint is porous. It does not break off, is unwashed and not create slivers and can with simple lick again renew. Is sturdy dampness and waters, attrition and insensitive against impurity. There is no so-called water patch. Pollution can be easily take sb. down a peg or two. Surface is sturdy wein, beer, Cole, coffee, fruit staff, milks and waters according to DIN 68861.

 

Oil and wax, of which consists the wax, can function deep to the wood. Carry on him healthy and elastic and don't it dry up. Wood can breathe. Dampness can move away. Thereby it holds under deformation and shrinkage wood.

 

OCTAVE COLOR DECORATIVE WAX transparent does not contain no biocide matters and preservative. Dry paint is insensitive on people, animals and herbage. Matches specification DIN 53160 and EURO EN 71 (applicability to child's toys).

 

 


Vzorník / pattern book:

 

 

Odstíny barev jsou pouze orientační / Colour shade are only orientated