Rozměry / Dimensions Výrobek / Description Cena (Kč) / Price (CZK)
127 x 28 x 90 Stylová knihovna

dle tel. dohody

127 x 28 x 120 Stylová knihovna

dle tel. dohody

127 x 28 x 150 Stylová knihovna dle tel. dohody
127 x 28 x 180 Stylová knihovna dle tel. dohody
97 x 28 x 120 Stylová knihovna dle tel. dohody
97 x 28 x 150 Stylová knihovna dle tel. dohody
97 x 28 x 180 Stylová knihovna dle tel. dohody